LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỌC 1 BIẾT...100?
Posted by admin
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỌC 1 BIẾT…100?

Nếu vấn đề của bạn là đọc nhiều mà không học được bao nhiêu thì thử đọc bài này nhé 🙂. (Nếu không có thời gian thì kéo xuống và đọc 3 típ ở dưới cũng được) Để đọc 1 biết […]

Continue Reading
KHỞI NGHIỆP: ĐỪNG ẢO TƯỞNG
Posted by admin
KHỞI NGHIỆP: ĐỪNG ẢO TƯỞNG

Từ dạo Thủ Tướng lên cổ súy cho phong trào khởi nghiệp,tôi thấy lửa “khởi nghiệp” trong giới trẻ bốc lên tới tận trời xanh,từ quán café,từ đầu làng cuối hẻm đều nghe thiên hạ bàn tán về chủ đề […]

Continue Reading